It's About Time

כלים פרקטיים לניהול זמן נכון ואפקטיבי. מיועדת לאנשים ובעלי עסקים שעמידה בזמנים מאתגרת אותם והיו רוצים להתנהל ביעילות במסגרת זמן נתונה.

דילוג לתוכן